OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2024. / 2025. U DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

Matični odjel Čađavica
Područni odjel Veliki Rastovac
Područni odjel Čačinci

 

Pozivamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 10.5.2024.  godine do 31.5.2024. godine svakog radnog dana u vremenu od 08:00 h do 14:30 h.

Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić može se donijeti osobno, poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.

Obrasce možete preuzeti u prostoru Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica u Čađavici, Velikom Rastovcu ili Čačincima.

Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama   https://www.dv-lipa.hr/vijesti-za-roditelje/ i https://www.dv-lipa.hr/upisi/

Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:

 • za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu
 • za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu
 • za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3 godine života do polaska u školu.

I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

OSNOVNI DOKUMENTI:

 • zahtjev za upis
 • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika
 • uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
 • dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
 • ispunjen inicijalni obrazac

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 1. Dijete koje je do 1.travnja 2024. navršilo 4 godine – Rodni list djeteta
 2. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti
 3. Dijete s troje ili više djece – Rodni listovi za svako dijete
 4. Dijete s oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenosti
 5. Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima- Nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
 6. Dijete samohranih roditelja, dijete iz jednoroditeljskih obitelji – Presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelji ne žive u zajedničkom kućanstvu, smrtni list preminulog roditelja, potvrda o nestanku roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju
 7. Dijete osoba s invaliditetom- Dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 8. Dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima- Dokaz o pravu na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 9. Dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića- Dokaz o prebivalištu ili boravištu
 10. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici minimalne zajamčene naknade – Rješenje nadležnog tijela o pravu na doplatak za djecu

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.

Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

II. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.

Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica https://www.dv-lipa.hr/upisi/

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji će vrtić obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni.

KLASA: 601-02/24-01/01
URBROJ: 2189-93/24-01/01

Čađavica, 30.4 2024.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Zubak, mag.iur.

DOKUMENTACIJA:


Obavijest o upisu u program predškole za djecu u godini pred polazak u školu

Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.travnja 2018. do 31.ožujka 2018., odnosno u godini pred polazak u školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom vrtića, da će se ove godine program predškole provoditi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica, matični odjel Čađavica za djecu s područja Općine Čađavica, područni odjel Čačinci za djecu s područja Općine Čačinci i područni odjel Veliki Rastovac, za djecu s područja Općine Crnac.

Prijave će se voditi od 13. studenoga 2023. do 27. studenoga 2022.

Prijave je moguće poslati poštom na adresu Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a, 33523 Čađavica ili u pdf verziji na mail djecjivrtic.lipa@gmail.com

Dokumentacija potrebna uz prijavu:

Obavijest o terminu održavanja predškole, kao i roditeljskom sastanku, bit će naknadno definiran.

KLASA: 601-02/23-01/04

URBROJ: 2189-93/23-01/01

Ravnateljica

Ana Krmpotić, mag.praesc.educ.

DOKUMENTE MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

 


LISTA PRIJAVLJENIH KOJI OSTVARUJU PRAVO NA UPIS U VRTIĆ 2023.-2024.


DOKUMENT U .PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:


DOKUMENT U .PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:


OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u redovite programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023. / 2024.

U DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

Matični odjel Čađavica
Područni odjel Veliki Rastovac
Područni odjel Čačinci

Pozivamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Matični odjel Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac i Područni odjel Čačinci.

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica primati će se od 10.5.2023.  godine do 31.5.2023. godine svakog radnog dana u vremenu od 08:00 h do 14:30 h.

Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić može se donijeti osobno, poslati poštom na adresu dječjeg vrtića: Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a Čađavica ili na e-mail adresu: djecjivrtic.lipa@gmail.com.

Obrasce možete preuzeti u prostoru Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica u Čađavici, Velikom Rastovcu ili Čačincima.

Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama:

Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:

 • za svu djecu koja će pohađati Matični odjel Čađavica od navršene 1 godine života do polaska u školu
 • za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Čačinci od navršene 1 godine života do polaska u školu
 • za svu djecu koja će pohađati Područni odjel Veliki Rastovac od navršene 3. godine života do polaska u školu.

I. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

OSNOVNI DOKUMENTI:

 • zahtjev za upis
 • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja )
 • preslika uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
 • dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
 • ispunjen inicijalni obrazac

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 1. Dijete koje je do 1.travnja 2023. navršilo 4 godine – Rodni list djeteta
 2. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti
 3. Dijete s troje ili više djece – Rodni listovi za svako dijete
 4. Dijete s oba zaposlena roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenosti
 5. Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima- Nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja
 6. Dijete samohranih roditelja, dijete iz jednoroditeljskih obitelji – Presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelji ne žive u zajedničkom kućanstvu, smrtni list preminulog roditelja, potvrda o nestanku roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju
 7. Dijete osoba s invaliditetom- Dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 8. Dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima- Dokaz o pravu na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
 9. Dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića- Dokaz o prebivalištu ili boravištu
 10. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici minimalne zajamčene naknade – Rješenje nadležnog tijela o pravu na doplatak za djecu

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru.

Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

II. OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica.

Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama:

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

Nakon provedenog upisnog postupka, Dječji će vrtić obaviti inicijalni razgovor s roditeljima djece, o čemu će roditelji biti telefonski obaviješteni.

DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

KLASA: 601-02/23-01/01
URBROJ: 2189-93/23-01/01

Čađavica, 10. svibnja 2023.