U prostorijama Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica održana javna tribina pod nazivom “Kako biti roditelj za 5”

Prva godina Dječjeg vrtića u Čačincima
23. siječnja 2023.
U Dječjem vrtiću “Lipa” Čađavica održano je stručno predavanje liječnika Ivana Andraševića
28. ožujka 2023.