U organizaciji Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica – Područnog odjela Čačinci dočekana je Dječja Nova godina

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba DV “Lipa” Čađavica ugostio dvije bake
31. listopada 2022.
Advent u Čačincima
23. siječnja 2023.