Povodom Međunarodnog dana starijih osoba DV “Lipa” Čađavica ugostio dvije bake

Obilježili smo Olimpijski dan
31. listopada 2022.
U organizaciji Dječjeg vrtića “Lipa” Čađavica – Područnog odjela Čačinci dočekana je Dječja Nova godina
23. siječnja 2023.