OSNIVANJE DJEČJEG VRTIĆA

Ideja o osnutku zajedničke javne ustanove rodila se unutar Općina Crnac, Čađavica i Čačinci. Općinska vijeća Općina Čačinci, Crnac i Čađavica, 15.lipnja 2020. donijela su odluku o osnivanju Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica. Načelnici Općina Crnac- Mato Damjan, Čađavica- Mirko Rončević i Čačinci- Mirko Mališ, temeljem navedenih Odluka, 15.listopada 2020. sklopili su Ugovor o osnivanju Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica.

Svoju djelatnost Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica ostvaruje u matičnom odjelu Čađavica, Kolodvorska 3a, područnom odjelu Veliki Rastovac, Glavna 39 i područnom odjelu Čačinci- Vinogradska 2.

Pročelnik Općine Čađavice i Općine Crnac, gospodin Danijel Jozić, privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica, izradio je Program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Lipa“ Čađavica/u osnivanju, na koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 14.prosinca 2020. dalo suglasnost na 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi, uz Rješenje Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko -podravske županije (11.siječnja 2021.) kojim SE Dječjem vrtiću „Lipa“ Čađavica, Kolodvorska 3a odobrava početak rada i ostvarivanje cjelodnevnog programa odgojno-obrazovnog rada djece rane i predškolske dobi.

U siječnju 2021. vršiteljicom dužnosti ravnatelja imenovana je Ana Krmpotić, Odlukom na trajanje do 1 godine.

Dječji vrtić „Lipa“ Čađavica, 25.siječnja 2021. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru s pravnim oblikom javne ustanove, sa sjedištem na adresi Kolodvorska 3a, Čađavica. Osnivači Dječjeg vrtića su Općina Čađavica, Općina Crnac i Općina Čačinci.