RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK I UTORAK – Područni odjel Čačinci
07:00 – 14:00h
Dnevni odmor: 11:30 – 12:00h

SRIJEDA I ČETVERTAK – Matični vrtić Čađavica
07:00 – 14:00h
Dnevni odmor: 11:30 – 12:00h

PETAK – Područni odjel Veliki Rastovac
07:00 – 14:00h
Dnevni odmor: 11:30 – 12:00h

KONTAKT:
Mobitel: 091 573 3605
Email: logoped.dvlipa@gmail.com


Logoped u vrtiću

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije. Pojam humane komunikacije odnosi se na sve procese i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika te neverbalne komunikacije.

Poremećaji kojima se logoped bavi su:

 • Poremećaji glasa (promuklost, nazalnost)
 • Poremećaji tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
 • Poremećaj iz spektra autizma
 • Poremećaji socijalne komunikacije
 • Specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)
 • Jezični poremećaji
 • Poremećaji izgovora
 • Fonološki poremećaji
 • Kraniofacijalne govorne teškoće (rascjepi usne i nepca)
 • Motorički govorni poremećaji (apraksija, dizartrtija)
 • Oštećenja sluha
 • Poremećaji gutanja (disfagije)
 • Jezični poremećaji nastali uslijed oštećenja mozga (afazije)
 • Ostalo (ADHD, selektivni mutizam, poremećaj slušnog procesiranja, razni sindromi…)

Stručni suradnik logoped sudjeluje u organizaciji rada na svim razinama u vrtiću kao dio stručnog tima. Kontinuirano evaluira vlastiti rad i sudjeluje u poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa kako bi se stvorilo adekvatno, poticajno i sigurno okruženje za svu djecu polaznike vrtića.

To podrazumijeva osmišljanje i provedbu redovitog i posebnih programa vrtića, sve dijelove rada povezane s djecom s teškoćama (opservacije, pisanje i provedba individualiziranih odgojno-obrazovnih programa, dokumentiranje), suradnju s vanjskim institucijama i lokalnom zajednicom kao i druge aktivnosti u svakodnevnom funkcioniranju vrtića.

Najvažnija zadaća logopeda u vrtiću je praćenje i poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja sve djece polaznika vrtića od jasličke do predškolske dobi.

Prednost rada logopeda u vrtiću je mogućnost ranog otkrivanja odstupanja u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju pri čemu je moguće pravovremeno djelovati u cilj otklanjanja teškoća ili smanjivanja njihova utjecaja i izraženosti.

U suradnji s roditeljima i odgojiteljima kroz radionice, roditeljske sastanke, predavanja, stručne aktive, grupna ili individualna savjetovanja važno je raditi na razvoju kompetencija i znanja svih uključenih u odgoj i obrazovanje djece od najranije dobi. Na taj način stvaramo okruženje koje će djelovati poticajno na komunikacijski i jezično-govorni razvoj djece.

U situacijama kada se otkrije određeno odstupanje i utvrdi potreba za uključivanje djeteta u individualni ili grupni logopedski rad, logoped će osigurati adekvatnu podršku i tretman svakom djetetu i roditelju ovisno o organizacijskim, materijalnim i prostornim uvjetima u kojima radi. Ukoliko je potrebno dijete uputiti na dodatnu obradu izvan ustanove logoped će o tome uputiti roditelje i službeno zatražiti daljnju obradu.

U trenutku kada se kroz proces probira, procjene i dijagnosticiranja utvrdi potreba za uključivanjem djeteta u logopedski tretman, nužna je suradnja s roditeljima i odgojiteljima kako bi se otklonilo ili ublažilo djetetove teškoće. Suradnja se ostvaruje kroz individualna ili grupna savjetovanja s roditeljima kao i odgojiteljima.

Bez uključenosti roditelja, nemoguće je ostvariti ciljeve logopedskog tretmana i djelovati poticajno na razvoj komunikacijskih i jezično-govornih kompetencija djeteta.

Stručni suradnik logoped
Tereza Silađi, mag. logopedije