DV Lipa u brojkama

143

mala polaznika


8

vrtičkih skupina


4

odjela


16

veselih teta


Aktualnosti u radu vrtića